Organizarea cursului de dans energetic

9. Proceduri organizatorice specifice în predarea cursului de dans energetic

9.1. Particularități în predarea cursului de dans energetic.

Cursul de dans energetic poate fi o formă de ascensiune spirituală, sufletească și trupească de mare impact pentru viața omului, în funcție de felul în care cursantul reușește să aducă în viața sa cunoașterea asimilată prin intermediul acestei forme de elevare la nivel de suflet, spirit și trup.

Pe măsură ce ne implicăm mai mult în practica dansului energetic, ne putem da acces la valori din ce în ce mai benefice venite de la univers.

Există totuși o reticență la unii oameni de a cultiva noi forme de cultură a eului uman, întrucât în societate au pătruns și multe culturi nepotrivite pentru aspirațiile noastre de astăzi și din viitor.

De asemenea, sunt foarte mulți coachi (antrenori) insuficient de bine pregătiți pentru a preda cunoașterea la un nivel atât de bun încât să genereze o transformare de mare har în viața cursanților.

Ținând cont de această realitate, am creat dansul energetic în așa fel încât să se promoveze prin el însuși.

Mai exact spus, când o persoană ajunge să danseze cel puțin o oră, conform metodei pe care o propun, va simți transformări atât de mari încât poate deveni pentru totdeauna un practicant asiduu al dansului energetic.

Ținând cont de faptul că dansul energetic este un cuceritor de suflete, am prevăzut ca accesul la programul cursului de dans energetic să fie ușor, elastic și flexibil.

În acest scop am inclus următoarele facilități:

1. Cursantul de dans energetic poate preda cursul imediat după ce participă la a treia etapă de curs.

Se acordă această facilitate cu scopul de a spori gradul de determinare al participanților la curs. De asemenea, ne dorim să fim cât mai flexibili în răspândirea cunoașterii prin intermediul cursului de dans energetic.

Pentru ca instructorul să aibă dreptul să emită diplome de Instructor de Dans Energetic este necesar ca el însuși să dețină diploma de Instructor de dans energetic.

Aceasta presupune, în mod automat, ca atunci când participantul la curs, care își asumă responsabilitatea de a preda cursul imediat după ce participă la etapa a III-a din curs, se va preocupa să obțină propria diplomă de absolvent într-un timp cât mai scurt.

2. Cursul poate fi constituit din mai multe etape ce se pot desfășura cu îndrumarea mai multor instructori.

Dacă sunt situații în care unii cursanți participă la cursuri organizate de mai mulți instructori de dans energetic, nota finală va fi constituită din ponderea aritmetică primită de la fiecare instructor în parte.

În final toate notele sunt colectate de către instructorul care verifică și notează lucrarea scrisă, făcând media aritmetică a celor trei note astfel:

  • nota acordată ca urmare activității din timpul predării cursului de dans energetic;

  • nota acordată pentru practica la domiciliu a dansului energetic;

  • nota acordată pentru lucrarea scrisă.

Nota finală este dată de media aritmetică a celor trei note.

Dacă media aritmetică celor trei note este mai mare de 8, participantul la curs va dobândi calitatea de instructor în dansul energetic, având astfel dreptul de a preda mai departe cursul de dans energetic.

Nota de absolvire a cursului este dată de instructorul care a primit și evaluat lucrarea scrisă.

Cursantul va primi în scris evaluarea de la fiecare instructor în parte pentru etapele de curs la care a participat sub îndrumarea lor.

La final, instructorul care evaluează lucrarea scrisă va face o pondere a notelor cumulate la fiecare etapă în parte pentru ca ulterior să emită nota finală.

Diploma de instructor este asumată și semnată de către instructorul care a evaluat lucrarea scrisă.

Particularitate

În cazul în care cursul a fost predat de mai mulți instructori, fiecare dintre aceștia va emite câte o notă pentru activitatea cursantului. Astfel, va fi acordată câte o notă pentru fiecare etapă din curs, atât în ce privește predarea, cât și în ce privește activitatea de pregătire la domiciliu.

Notele finale pentru participarea la activitatea de predare a cursului de dans energetic cât și pentru activitatea de pregătire la domiciliu vor fi constituite din media aritmetică a notelor primite pentru fiecare etapă în parte de la instructorii care au predat și asistat la buna desfășurare a cursului.

3. Formele de predare a cursului de dans energetic lucrează în sinergie

Cursul de dans energetic poate fi predat în următoarele forme:

a. cursul de dans energetic predat în sala de curs;

b. cursul de dans energetic predat online;

c. cursul de dans energetic predat în tabără;

d. cursul de dans energetic predat în mod personalizat.

Toate aceste forme de participare la curs se pot suplini și completa, în funcție de posibilitățile instructorilor și cursanților.

Aceasta înseamnă că participantul poate trece de la o formă la alta de predare a cursului, în funcție de posibilitățile pe care le are.

La finalul cursului, instructorul care verifică lucrarea scrisă, va cumula notele pe fiecare categorie de activități în parte, după care va da nota de absolvire a cursului de dans energetic și va emite diploma de instructor în dansul energetic.

Toate formele de predare a cursului de dans energetic dau absolventului calitatea de ghid în dansul energetic sau cea de instructor de dans energetic, în funcție de etapele parcurse de fiecare participant la curs.

Calitatea de ghid în dansul energetic se obține imediat ce cursantul a participat la cea de-a treia etapă de curs în dansul energetic.

Calitatea de instructor de dans energetic se obține după ce cursantul a parcurs cele trei etape ale cursului, a practicat dansul la domiciliu în mod consecvent și cu dăruire cele 21 de zile, după fiecare etapă de curs și a obținut nota minim 7 la lucrarea scrisă.

Ziarul ”Puterea Cunoașterii”

Prezentarea cărții ”Dansul Energetic”

Prezentarea cărții ”Puterea Cunoașterii”

Coach pentru nutriție sănătoasă.
Bazele condimentării creatoare”
Curs online de medie durată

Cuprins

 

Organizarea cursului de dans energetic

  

1. Premisele organizării cursului de dans energetic

1.1. Oportunitatea parcurgerii cursului de dans energetic

1.2. Cum putem deveni oameni puternici prin activitățile generate de dansul energetic?

  

2. Structura cursului de dans energetic

 

3. Atribuirea titlurilor de ghid, instructor și coach în dansul energetic

3.1. Atribuirea calităților de ghid și de instructor în dansul energetic

3.2. Atribuirea calității de coach în dansul energetic

 

4. Echipa de management a cursului de dans energetic

 

5. Posibilități alternative de asimilare a cursului de dans energetic

5.1.Cursul intensiv de dans energetic

5.2. Metode alternative de accesare a cursului de dans energetic

 

6. Cursul de dans energetic on-line

6.1. Premisele organizării cursului de dans energetic în sistem on-line

6.2. Metoda de predare a cursului de dans energetic online

6.3. Noțiuni organizatorice pentru cursul de dans energetic în sistem online

 

7. Predarea cursului de dans energetic personalizat

 

8. Predarea cursului de dans energetic în tabere și retreat-uri

 

9. Proceduri organizatorice specifice în predarea cursului de dans energetic

9.1. Particularități în predarea cursului de dans energetic.

 

10. Performanța socială, profesională și materială obținută prin activitatea de instructor în dansul energetic

Descarcati Formularul de Inscriere de la aceasta adresa: Formular

Vă rog să îl completați, să îl semnați, să îl scanați (fotografiați) și să îl trimiteți pe email la adresa: coachingintegrativromania@gmail.com

Inscrie-te Acum pentru Cursul de Alimentatie Integrativa

din data de 14.03.2022 ora 19.00

Completeaza datele si descarca Formularul de Inscriere

V-ati inscris cu succes

A fost o eroare, va rog incercati din nou

Dansul Energetic will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.

Descarcati Formularul de Inscriere de la aceasta adresa: Formular

Vă rog să îl completați, să îl semnați, să îl scanați (fotografiați) și să îl trimiteți pe email la adresa: coachingintegrativromania@gmail.com