Lucrarea de absolvire a cursului de dans energetic

 

LUCRAREA DE ABSOLVIRE

1. Lucrarea de absolvire ca act de autentificare a cunoașterii prin cursul de dans energetic

Dansul energetic este o metodă de antrenament implementată cu scopul dezvoltării eului uman, dincolo de limitele pe care ni le-am constituit până acum.

Deși este o practică ușoară, efectele acestei terapii sunt atât de profunde, încât pot depăși cu mult nivelele noastre de așteptare.

Se întâmplă un asemenea fenomen întrucât dansul acționează în mod simultan în toate planurile vieții și, în special, în planurile subtile; zone care, de regulă, nu sunt explorate prin procedurile mentale și fizice, cu care suntem obișnuiți.

Având această imensă șansă, vă sugerez să aplicați dansul energetic în cât mai multe ipostaze și stări, astfel încât să vă constituiți argumente, din ce în ce mai solide, în scopul vieții și creației.

Fiecare zi din viața noastră reprezintă un examen pentru ziua care urmează. Dacă știți să vă cultivați bine ziua de astăzi, ziua de mâine va fi mai bună și mai împlinitoare.

Dansul energetic poate veni ca un dar pentru a vă ajuta să cultivați, din ce în ce mai bine și mai frumos fiecare zi din viața voastră.

Practicând dansul energetic vă dați posibilitatea să învățați din propria experiență.

De asemenea, dacă accedeți la a practica și activitatea de instructor veți genera modelul de cunoaștere pe care l-ați experimentat în timpul antrenamentelor.

Predând dansul energetic vă puneți în valoare puterea de a dărui – principalul scop al vieții. Prin această activitate vă dați șansa să deveniți un generator de cunoaștere pentru toți cei care înțeleg să se cultive prin dansul energetic.

Este important nivelul la care vă ridicați în momentul în care ajungeți să predați dansul energetic. Dacă sunteți bine pregătiți din punct de vedere practic, predarea cursului de dans energetic poate deveni o adevărată ofrandă.

Fac această afirmație întrucât atunci când vehiculați energii elevate, reușiți să conectați cursul de dans energetic pe care îl predați la nivele înalte de energie.

Ca urmare, cursanții vor avea tendința să vă copieze, implicându-se, în mod conștiincios în programele de pregătire și antrenament.

Ținând cont de acest fenomen, vă sugerez ca pe toată perioada cursului și, în special, în activitatea de pregătire a lucrării de absolvire să fiți un exemplu de conștiinciozitate și dăruire.

Trăind la acest nivel veți atrage cursanții la același nivel cu voi, iar pe acest fond, misiunea voastră în creație vi se va ușura.

Acesta este și motivul pentru care, pe parcursul întregului curs, am insistat atât de mult să aplicați un program de antrenament cât mai intens.

E posibil ca, în primele ședințe de predare a cursului de dans energetic, să utilizați documentația de curs, datorită faptului că încă nu sunteți obișnuiți cu această activitate.

Pe măsură ce vă familiarizați cu predarea acestei forme de antrenament, vă veți constitui propriul model de împărtășire a cunoașterii prin dansul energetic.

Dacă veți stărui în activitatea de instructor în dansul energetic sunt mari șanse ca această îndeletnicire să devină o metodă eficientă de stimulare a vieții în toate aspectele sale benefice.

Lucrarea de absolvire este actul final prin care vă consolidați programul de pregătire pentru dobândirea calității de instrctor în dansul energetic.

Chiar dacă pare a fi o lucrare laborioasă, este bine să o abordați cu aceeași atitudine cu care vă regăsiți și în dansul energetic, adică să vă gândiți la această lucrare ca la un act firesc de dăruire față de voi înșivă și față de unvers.

Pentru a stimula cât mai bine creația prin intermediul lucrării de absolvire am conceput un set de 30 de subiecte, câte 10 subiecte aferente fiecărei etape de curs. Acestea sunt prezentate în cele ce urmează.

2. Subiectele pentru lucrarea de absolvire

Din proprie experiență, am sesizat că avem tendința de a ne crispa atunci când facem cunoștință cu subiectele de la un examen pe care urmează să-l susținem.

Cunoscând acest aspect, am căutat ca subiectele din lucrarea de absolvire să conțină fragmente din denumirile unor secțiuni din cartea Dansul energetic.

Având accelași conținut cu titlurile sau subtitlurile unor secțiuni din carte, cursantul se poate orienta cu ușurință la tipul de cunoaștere pe care urmează să o dezvolte în lucrarea de absolvire

Așadar, pentru fiecare subiect în parte, vă veți raporta la titlul unei secțiuni din carte, acolo unde este abordat domeniul pe care urmează să îl dezvoltați în lucrarea de absolvire

În lucrarea scrisă absolventul de curs va dezvolta un număr de 7 subiecte dintre cele 30 pe care le voi prezenta în cele ce urmează.

2.1. Subiectele aferente primei etape de curs

1. Descrieți impactul dansului energetic la nivelul spiritului.

2. Descrieți impactul dansului energetic la nivelul sufletului.

3. Descrieți impactul dansului energetic la nivelul trupului.

4. Descrieți impactul dansului energetic în diminuarea și vindecarea stărilor de suferință.

5. Descrieți impactul dansului energetic în elevarea stărilor de conștiință.

6. Descrieți impactul dansului asupra vieții.

7. Descrieți impactul dansului asupra planurilor subtile.

8. Descrieți influența dansului energetic în terapia suferințelor acute

9. Descrieți influența dansului energetic în terapia bolilor cronice

10.Descrieți influența dansului energetic în creșterea performanțelor umane.

2.2. Subiectele aferente celei de a doua etape de curs.

1. Descrieți care sunt avantajele practicii dansului energetic
2. Descrieți strategia managementului spațiilor.
3. Motivați fenomenul de retragere a simțurilor.
4. Prezentați strategia de utilizare optimă a timpului de antrenament
5. Prezentați procedura de verificare a impactului pe care îl are dansul energetic.

6. Prezentați procedura de reîntregire pe spațiul sacru.

7. Prezentați procedura de reglare a respirației în dansul energetic.

8. Prezentati efectul băii de energii în timpul dansului energetic.
9. Prezentați procedura băii de sunete în dansul energetic.

10.Prezentați tehnica de ”negociere cu trupul” în timpul dansului energetic.

2.3. Subiectele aferente celei de a treia etape de curs

1. Descrieți principalele argumente ale dansului energetic individual.

2. Descrieți argumentele dansului energetic la unison.

3. Descrieți modul de organizare și conducere a dansului energetic la unison.

4. Descrieți combinațiile terapeutice care pot implica dansul energetic.

5. Descrieți argumentele practicii dansului energetic.

6. Descrieți modul de organizare a activității pentru practica dansului energetic.

7. Descrieți impactul muzicii asupra ființei umane.

8. Descrieți în mod succint primele trei tipuri de dans de inițiere

9. Descrieți în mod succint cele 7 tipuri de dans de aprofundare.

10. Descrieți în mod succint cele două metode de dans integrativ.

După cum realizați, sunt 30 de subiecte aferente Cursului de dans energetic. Pentru fiecare subiect, găsiți răspuns detaliat în cartea Dansul energetic și în Cursul de dans energetic.

Nu este recomandat să redați textul autorului, ci e important să vă transpuneți în pielea dansatorului dăruit în creație și să formulați un răspuns venit din conștiința universală, pe canalele cuantice, pe care deja le-ați construit în timpul antrenamentelor de dans energetic.

Dacă încă nu puteți genera aceste căi, apelați la aportul minții intuitive și formulați răspunsul care vi se pare mai logic și mai creativ.

Dacă nici această variantă nu vi se potrivește, deschideți cartea sau caietul de notițe și vă inspirați din text, pentru a da un răspuns, cât mai apropiat de forma lui optimă.

Celor 30 de subiecte cu referire la documentația de curs, se mai adaugă următorul subiect care va fi dezbătut de fiecare absolvent de curs.

Descrieți transformările din viața dumneavoastră ca urmare a practicii dansului energetic.

Acest subiect va fi dezvoltat la începutul lucrării de absolvire.

În cele ce urmează voi detalia procedura de stabilire a subiectelor pentru absolvirea cursului.

3. Procedura de stabilire a subiectelor pentru absolvirea cursului de instructor în dansul energetic

Asa cum a spus și Pitagora, sunt de părere că tot ce există în univers se bazează pe numere (coduri).

Pentru a ne ușura drumul în creație, și noi ca instructori în dansul energetic, ne vom baza pe numere.

Pentru a stabili numărul de ordine al subiectelor pentru fiecare dintre cele trei etape de curs, vom uttiliza două repere importante și anume:

  • data de naștere a cursantului

  • primele 6 cifre ce reprezintă numărul de aur: 1,61803

Criteriul de alegere a cifrelor numărului de aur este stabilit de instructor. Acest criteriu poate fi ordinea firească a numerelor, ordinea inversă a numerelor sau o ordine aleatoare ce va fi comunicată de instructor chiar în la momentul în care se lansează startul pentru lucrarea de absolvire.

În cele ce urmează voi prezenta principul de stabilire a celor 7 subiecte de curs.

1. Subiectul numărul 1. Subiect unic.

Descrieți transformările din viața dumneavoastră ca urmare a practicii dansului energetic.

2. Subiectul numărul 2.

Pentru subiectul numărul 2 ne vom raporta la lista celor 10 din cadrul primei etape de curs.

Pentru stabilirea numărului de ordine al primului subiect aferent primei etape de curs se va proceda în felul următor.

La data de naștere a cursantului se adună primul dintre cele 6 cifre ale numărului de aur, conform principiului ales de instructor.

Dacă suma celor două numere este mai mică sau egală cu 10, atunci se va lua în calcul cifra rezultată.

Dacă suma celor două numere este mai mare decât 10, se va lua în calcul doar cifra unităților.

Cifra respectivă reprezintă numărul de ordine din lista de subiecte a primei etape de curs.

De exemplu, dacă instructorul alege să se aplice ordinea firească a numărului de aur atunci la data de naștere a cursanutui se adaugă cifra 1 (prima cifră de la numărul de aur). Numărul de aur având această valoare: 1,61803…

Dacă participantul la curs este născut într-o zi de 17, suma celor două cifre este 17+1=18. În acest caz numărul de ordine al subiectelor aferente primei etape de curs este 8 (cifra unităților ce reprezintă acest număr).

Dacă instructorul nu a înțeles, sau nu are timp să aplice algoritmul de calcul prezentat mai sus, va alege la întâmplare un subiect din prima grupă de subiecte, aferentă primei etape de curs.

Același principiu poate aplica pentru alegerea tuturor subiectelor, dar fără să se consulte cu participantul la curs. În această variantă va comunica participantului la curs, la întâmplare, numerele celor două subiecte eferente fiecărei etape de curs.

3. Subiectul numărul 3.

Pentru subiectul numărul 3 ne vom raporta la lista celor 10 din cadrul primei etape de curs.

La data de naștere a cursantului se adună următorul număr dintre cele 6 cifre a numărului de aur, conform principiului emis de instructor.

Pentru aflarea numărului de ordine al celui de-a treilea subiect, se va aplica același criteriu prezentat la punctul 2.

4. Subiectul numărul 4.

Pentru subiectul numărul 4 ne vom raporta la lista celor 10 din cadrul celei de-a doua etape de curs.

La data de naștere a cursantului se adună următorul număr dintre cele 6 cifre a numărului de aur, conform principiului emis de instructor.

Pentru aflarea numărului de ordine al celui de-al patrulea subiect, se va aplica același criteriu prezentat la punctul 2.

5. Subiectul numărul 5.

Pentru subiectul numarul 5 ne vom raporta la lista celor 10 din cadrul celei de-a doua etape de curs.

La data de naștere a cursantului se adună următorul număr dintre cele 6 cifre a numărului de aur, conform principiului emis de instructor.

Pentru aflarea numărului de ordine al celul de-a cincilea subiect, se va aplica același criteriu prezentat la punctul 2.

6. Subiectul numărul 6.

Pentru subiectul numărul 6 ne vom raporta la lista celor 10 din cadrul celei de-a treia etape de curs. La data de naștere a cursantului se adună următorul număr dintre cele 6 cifre a numărului de aur, conform principiului emis de instructor.

Pentru aflarea numărului de ordine al celui de-al șaselea subiect, se va aplica același criteriu prezentat la punctul 2.

7. Subiectul numărul 7.

Pentru subiectul numărul 7 ne vom raporta la lista celor 10 din cadrul celei de-a treia etape de curs. La data de naștere a cursantului se adună următorul număr dintre cele 6 cifre a numărului de aur, conform principiului emis de instructor.

Pentru aflarea numărului de ordine al celui de-a șaptelea subiect, se va aplica același criteriu prezentat la punctul 2.

Dacă participantul la curs nu întelege modul de aplicare a criteriului de aplicare a metodei prezentate mai sus, intervine instrutorul și stabilește împreună cu acesta lista subiectelor pentru lucrarea de absolvire.

Particularitate.

În funcție de obțiuni, instructurul poate alege propriul criteriu de desemnare a subiectelor de curs, dar niciodată nu o va face la „înțelegere” cu participantul la curs

4. Formatul lucrării de absolvire și

comunicarea rezultatelor

Lucrarea de diplomă este o emanație a cursantului în relația cu dansul energetic și cu întregul univers.

Datorită acestui model de raportare, este important să considerați că nu scrieți lucrarea de absolvire pentru a fi verificată de instructor ci pentru a vă constitui un suport de viață în creația voastră.

Dacă o veți aborda în acest fel, o foarte lungă perioadă de timp vă veți aminti cu bucurie de acest moment.

Lucrarea de absolvire nu trebuie să fie neapărat foarte laborioasă, ci una cât mai simplă, clară și concisă. Prin această formulare, veți da claritate misiunii voastre în creație și manifestare în raport cu abordarea cursului de dans energetic.

Vă sugerez să scrieți lucrarea de absolvire în format electronic și să o trimiteți instructorului în maxim 42 de zile de la predarea celei de-a treia etape de curs.

Rezultatul cursului va fi unul de ordin personal. Cursul de dans energetic generează o relație instructor – cursant.

Conceptele spirituale orientale recomandă ca relațiile instructor – cursant să fie ocultate, cu scopul de a se proteja de ingerințe străine, care pot distorsiona armonia fluxurilor energetice dintre cei doi camarazi în cunoaștere.

Ținând cont de acest principiu, rezultatul examenului de absolvire a cursului de instructori în dansul energetic va fi comunicat prin telefon, sau prin mesaj scris pe contul personal al cursantului, în maxim 7 zile de la depunerea lucrării de absolvire.

De asemenea, media de absolvire va fi notată și pe diploma de instructor în dansul energetic.

@ Academia de Dans Energetic

 

Descarcati Formularul de Inscriere de la aceasta adresa: Formular

Vă rog să îl completați, să îl semnați, să îl scanați (fotografiați) și să îl trimiteți pe email la adresa: coachingintegrativromania@gmail.com

Inscrie-te Acum pentru Cursul de Alimentatie Integrativa

din data de 14.03.2022 ora 19.00

Completeaza datele si descarca Formularul de Inscriere

V-ati inscris cu succes

A fost o eroare, va rog incercati din nou

Dansul Energetic will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.

Descarcati Formularul de Inscriere de la aceasta adresa: Formular

Vă rog să îl completați, să îl semnați, să îl scanați (fotografiați) și să îl trimiteți pe email la adresa: coachingintegrativromania@gmail.com