Organizarea cursului de dans energetic – Cuprins

1.1. Oportunitatea parcurgerii cursului de dans energetic

1.2. Cum putem deveni oameni puternici prin activitățile generate de dansul energetic?
1. Premisele organizării cursului de dans energetic

1.1. Oportunitatea parcurgerii cursului de dans energetic

Cartea Dansul energetic este emanația activității mele și a unui număr foarte mare de dansatori de-a lungul mai multor ani.

Dacă la început am crezut că această carte va fi doar una de lectură, pe măsură ce am completat-o am simțit că poate deveni un adevărat îndrumar pentru o viață sănătoasă și plină de succes.

Intuind potențialul cărții, am început să introduc diverse proceduri, cu scopul de a deveni cât mai accesibilă tuturor celor care doresc să includă dansul energetic în viața lor.

În timp, am constatat că nu este suficient să prezint doar cartea Dansul energetic pentru a genera un program de antrenament benefic și eficient. Atunci am decis să generez și Cursul de dans energetic.

Cursul de dans energetic prezintă căi și metode prin care putem aplica dansul energetic în cât mai multe forme de manifestare a cunoașterii atât la nivel fizic, cât și la nivelul planurilor subtile.

Experiența mi-a demonstrat faptul că pentru a deveni buni practicieni ai dansului energetic nu este suficient să lecturăm cărțile Dansul energetic și Cursul de dans energetic.

Pentru a fi buni practicieni în dansul energetic este necesar să preluăm cunoașterea de la un bun practicant al dansului energetic.

De asemenea, este necesar ca pe parcursul practicii diferitelor tipuri de dans să asimilăm și partea teoretică prezentată atât în cartea Dansul energetic, cât și în Cursul de dans energetic.

Programele de modelare umană prezentate în documentația de curs vin ca o completare a cunoașterii învățate în toate celelalte forme de educație.

Suntem deschiși tuturor formelor de manifestare spirituală, provenite din toate religiile și cultele, în special, al acelora cu o largă răspândire în rândul maselor.

Rolul nostru este acela de a întări creația umană pe drumul pe care aceasta și l-a construit de mii de ani, căutând să punem în valoare imensul potențial cu care suntem înzestrați.

Pentru a atinge un asemenea nivel este important să ne antrenăm încontinuu, pe tot parcursul vieții.

Dansul energetic este o formă de antrenament care ne poate conduce cu mare ușurință spre scopul vieții.

Acesta este motivul pentru care am creat Academia de dans energetic.

În cadrul acestei entități, acum și în viitor se va preda cursul de dans energetic, cu scopul de a genera ghizi în dansul energetic și instructori în dansul energetic.

Cursul de dans energetic reprezintă o bună oportunitate în pregătirea și formarea noastră ca oameni, buni deschizători de drumuri pe acest pământ.

Pentru a atinge un asemenea nivel, am structurat și optimizat programul de curs după ce, timp de peste un an de zile, a fost experimentat cu mai multe sute de practicanți, din diferite medii sociale și culturale.

În tot acest timp, metodele de predare au fost modelate cu scopul de a răspunde tuturor acelora care vor să își cultive viața pe nivele de creație din ce în ce mai înalte prin intermediul dansului energetic.

1.2. Cum putem deveni oameni puternici

prin activitățile generate de dansul energetic?

Suntem ființe infinite din punct de vedere energetic întrucât avem în noi puterea de a modela puterile nemărginite ale universului.

Nu e întâmplător faptul că de mici copii visăm să devenim ființe miraculoase. Puritatea copilăriei ne dă această imaginație întrucât, la acel moment, nu suntem obișnuiți să acceptăm gândirile limitative înrădăcinate de șabloanele sociale.

Fiind oameni cuantici, pe măsură ce ne antrenăm cu asiduitate și dăruire, putem aspira la a avea puteri nemărginite.

Uneori avem impresia că puterea de a genera miracole este hărăzită doar anumitor tipuri de oameni.

Deși putem fi marcați de această limitare de sine, prin antrenament armonizat cu nevoile reale, putem dobândi puterea de a genera fenomene miraculoase.

Culturile spirituale orientale emit ipoteza că omul are 7 centri energetici principali care funcționează ca 7 motoare cu reacție atașate unui avion cu reacție.

Așa cum cele 7 motoare determină la unison deplasarea avionului cu reacție, la fel și parcursul ființei noastre umane este influențat de potențialul celor 7 centrii principali de forță.

Acesta este motivul pentru care am constituit programul de dans energetic urmărind să alimentez toți cei 7 centri de forță, acționând pe două direcții esențiale și anume:

creșterea potențialului fiecăruia dintre cei 7 centri energetici;

armonizarea potențialului interior cu potențialul întregului univers.

Parcurgând cursul de dans energetic vă recomand să vă canalizați pe trei direcții esențiale și anume:

practica DANSULUI ENERGETIC

activitatea de INSTRUCTOR DE DANS ENERGETIC

organizarea activității CENTRULUI DE DANS ENERGETIC

a. Practica dansului energetic se dovedește a fi una dintre cele mai eficiente metode de antrenament. De aceea, imediat ce este aplicat, dansul energetic își face efectul în toate planurile – fizic, spiritual și emoțional.

Imensele avantaje pe care le generează dansul energetic ne pot plasa pe o nouă orbită fiind mai bine adaptați spre a îndeplini cu succes misiunea vieții.

Practica dansului energetic poate fi învățată studiind cartea „DANSUL ENERGETIC” și „ACADEMIA DE DANS ENERGETIC”.

Cea mai ușoară formă de acces la practica dansului energetic este participarea la cursul de INSTRUCTOR DE DANS ENERGETIC și la întâlnirile organizate sub egida CENTRUL DE DANS ENERGETIC.

b. Activitatea de INSTRUCTOR DE DANS ENERGETIC poate fi o trambulină spirituală excelentă pentru toți cei care doresc să trăiască o viață mai ușoară, mai curată și mai împlinitoare.

Activitatea de instructor de dans energetic a fost constituită atât cu scopul de a promova dansul energetic, cât și cu scopul de a aduce venituri materiale tuturor acelora care doresc să se împlinească prin promovarea acestei noi filozofii de viață.

Deși, din activitatea de instructor de dans energetic vor rezulta valori materiale mari, este bine să ținem cont de faptul că esențial în viața noastră este să promovăm cunoașterea în rândul celor pregătiți să o primească.

Trăind la un asemenea nivel de conștiință, contribuim la crearea unei lumi mai frumoase și mai bune.

Vă mulțumesc pentru că sunteți printre aceia care ați ales să dăruiți și să promovați cunoașterea prin intermediul dansului energetic! Am introdus termenul „cunoaștere” întrucât dansul energetic nu înseamnă doar atitudinea de a dansa.

Un om care practică dansul energetic din convingere de sine reușește să descopere viața dincolo de limitele simțurilor, stimulând astfel accederea la condiția vieții omului cuantic.

Explorând câmpurile cuantice veți realiza că sunteți posesorul unui potențial mult mai mare decât cel pe care credeți că îl aveați până acum.

Descoperind imensul potențial de care dispuneți, veți fi motivat să îl puneți în valoare în forme din ce în ce mai inspirate și mai pline de har.

Pe acest fond, darurile primite prin intermediul dansului energetic pot aduce în viața voastră un potențial nou, mai benefic și mai intens creator.

Având mereu o rezervă de putere pe care să vă bazați, vă puteți implica în mod activ în organizarea activităților (acțiunilor) ce presupun practica activității de instructor în dansul energetic.

Fie că sunteți la început de carieră, fie că deja ați ajuns la un nivel de realizare mulțumitor, oportunitatea de a fi instructor de dans energetic este un dar ce vă poate aduce o creștere a nivelului de dezvoltare personală și umană, în toate aspectele vieții.

În prezenta lucrare simulăm întregul program de curs pentru DANSUL ENERGETIC.

Parcurgând în întregime această lucrare puteți cunoaște termenii tehnici, spirituali și financiari ce implică activitatea de dans energetic.

Astfel vă puteți convinge că prin accederea la titlul de INSTRUCTOR DE DANS ENERGETIC puteți beneficia de o imensă bogăție a acestei vieții.

c. Organizarea activității CENTRULUI DE DANS ENERGETIC poate fi o oportunitate de mare har pentru a împărtăși cunoașterea spre a deveni din ce în ce mai buni și utili pentru mediul de viață în care am ales să trăim.

Sunt pasionat de studiul ființei umane.

De aceea, de fiecare dată când întâlnesc un om interesant încerc să îl studiez pentru a învăța din viața și experiența sa.

Studiind oamenii am realizat că cele mai multe greșeli vin pe fondul lipsei de cunoaștere.

Nimeni nu s-a născut învățat, dar cu toții putem ajunge să învățăm viața, astfel încât să o trăim din ce în ce mai bine și mai frumos.

Unul dintre cele mai frumoase moduri de a vă da acces la cunoaștere este participarea la activitățile organizate sub egida centrelor de dans energetic.

Frecventând activitățile organizate în centrele de dans energetic, omul își creează senzația de apartenență. Acest dar poate fi de mare preț într-o societate modernă în care oamenii au tendința de a se cantona în însingurare și izolare.

Puteți deveni promotorul unei activități benefice implicându-vă în organizarea unui centru de dans energetic.

Într-o primă fază centrul de dans energetic va avea o existență virtuală. În acest scop veți crea o pagină de internet și un grup de dans energetic.

Atât pagina cât și grupul vor avea o denumire specifică dată de amprenta persoanei care are inițiativa acestei creații.

Pentru a promova activitatea de dans energetic, atât pagina cât și grupul vor conține sintagma „Dansul energetic” sau „Dans energetic”.

Atât pagina, cât și grupul vor organiza acțiuni specifice dansului energetic la care se vor adăuga programele de dezvoltare umană desfășurate de către membrii centrului de dans energetic.

Pe pagina de internet a centrului de dans energetic vor fi preluate și acțiunile de promovare a altor centre similare și corespondente de dans energetic, în special ale profilului ACADEMIA DE DANS ENERGETIC – principalul promotor al brandului DANSUL ENERGETIC.

2. Structura cursului de dans energetic

Cursul de dans energetic este primul pas în asimilarea Dansului Energetic. Dansul energetic este o formă de terapie și antrenament creată cu scopul de a înnobila ființa umană pe nivele de conștiință din ce în ce mai înalte.

Cursul de dans energetic poate fi parcurs de orice persoană interesată de programele de dezvoltare umană, indiferent dacă dorește, sau nu, să devină instructor în dansul energetic.

Acest curs vă dă posibilitatea să asimilați dansul energetic în următoarele scopuri:

pentru practica personală în scop terapeutic și de antrenament,

pentru dobândirea calității de ghid în dansul energetic,

pentru dobândirea calităților de instructor de dans energetic și de coach în dansul energetic,

pentru deschiderea propriului centru de dans energetic,

pentru accederea la programul de dobândire a calității de coach integrativ.

Cursul de dans energetic se predă în 3 etape:

etapa I – dansurile de inițiere

etapa II – dansurile de aprofundare

etapa III – dansurile pentru coaching integrativ.

Participând la cele trei etape de curs aveți șansa să deveniți ghizi în dansul energetic. Fiind ghid în dansul energetic, puteți să îl predați mai departe pentru a genera noi ghizi în dansul energetic.

După parcurgerea celor trei etape de curs și susținerea examenului de absolvire obțineți dreptul de a deveni instructori de dans energetic.

Fiind instructor de dans energetic aveți oportunitatea de a preda cursul și de a genera noi instructori de dans energetic.

Predarea unei etape de curs se face, în mod obișnuit, într-o singură zi într-o sesiune de trei ore. După o etapă de curs, urmează o perioadă de 21 de zile, timp în care cursantul se poate antrena în mod independent la domiciliu.

Aceasta este varianta standard de predare a cursului de dans energetic.

Pentru a veni în întâmpinarea tuturor acelora care doresc să acceseze cunoașterea holistică prin intermediul dansului energetic, am generat mai multe forme alternative de predare a cursului și anume:

cursul de dans energetic online,

cursul de dans energetic predat în tabere,

cursul de dans energetic predat în mod personalizat.

Fiecare metodă de predare a cursului se realizează conform unor proceduri flexibile, cu adaptabilitate în toate mediile sociale, culturale și spirituale, în funcție de posibilitățile instructorilor și cursanților.

3.1. Atribuirea calităților de ghid și de instructor în dansul energetic

3.2. Atribuirea calității de coach în dansul energetic
3. Atribuirea titlurilor de ghid, instructor și coach în dansul energetic

3.1. Atribuirea calităților de ghid și de instructor în dansul energetic

Pe lângă faptul că învățarea dansului energetic poate aduce beneficii cu totul și cu totul speciale, participarea la curs mai poate asigura dobândirea următoarelor două calități:

ghid în dansul energetic

instructor în dansul energetic.

Calitatea de Ghid în dansul energetic poate fi obținută după participarea la cele trei etape ale cursului de dansul energetic.

Calitatea de ghid în dansul energetic vă dă dreptul de a preda primele trei etape ale cursului de dans energetic. Ajungând la acest nivel, un ghid în dansul energetic poate să genereze noi ghizi în dansul energetic.

Calitatea de instructor în dansul energetic poate fi obținută dacă participantul la curs îndeplinește în mod cumulativ trei condiții și anume:

participă la cele trei etape ale cursului de dansu energetic;

practică la domiciliu dansul energetic;

depune lucrarea scrisă pentru absolvirea cursului de dans energetic.

Absolvenții cursului de dans energetic obțin titlul de instructori în dansul energetic și dreptul de a preda cursul.

Fiind la acest nivel, un instructor în dansul energetic poate genera noi instructori în dansul energetic.

Atribuirea titlului de instructor în dansul energetic se face pe bază de evaluare din partea instructorului de curs, prin atribuirea a trei note de la 1 la 10, câte una pentru fiecare categorie de activități astfel:

o notă pentru participarea la cele trei etape din cursul de dans energetic,

o notă pentru practica la domiciliu a dansului energetic,

o notă pentru lucrarea scrisă, predată la absolvirea cursului de dans energetic.

Nota minimă de trecere este 7, la fiecare dintre cele trei categorii de activități, iar media de absolvire minimă este 8.

Media finală de absolvire a cursului de dans energetic este rezultatul mediei aritmetice a celor trei note acordate pentru fiecare dintre cele trei activități principale desfășurate în cadrul cursului de dans energetic și anume:

participarea la cele trei etape de predare a cursului;

practica la domiciliu a dansului energetic;

lucrarea scrisă.

În cele ce urmează voi descrie felul în care sunt atribuite cele trei note ce se constituie ca părți componente ale evaluării participantului la cursul de instructor în dansul energetic.

1. Prima notă – evaluarea programului de practică a dansului energetic

Principala activitate din cadrul cursului presupune învățarea mișcărilor aferente tipurilor de dans energetic.

Pe măsură ce cursantul experimentează dansul energetic, acesta reușește să acceadă la forme de conștiință din ce în ce mai înalte.

Pe toată perioada predării cursului, instructorii vor evalua atitudinea, comportamentul și dăruirea cursanților în practica dansului energetic.

Ca urmare a evaluării, imediat după predarea celei de a treia etape de curs, instructorul va atribui o notă de la 1 la 10 pentru activitatea practică a dansului energetic, notă pe care o va anunța cursantului.

2. A doua notă – evaluarea programului de pregătire individuală a cursantului.

Dansul energetic este o metodă terapeutică și de antrenament pe care o putem accesa atât în programele de vindecare, cât și în cele de creștere a potențialului uman în toate aspectele vieții.

Cursul de dans energetic este conceput cu scopul de a dezvolta practicantului obișnuința de a se antrena prin dans ori de câte ori este necesar și, în special, în momentele de dificultate.

Prin practica la domiciliu ne dorim să generăm un nou program de viață în care dansul energetic să fie inclus în obișnuința cotidiană.

Antrenamentul la domiciliu este constituit din două componente principale și anume: dansul individual (care poate fi practicat pe tot parcursul zilei) și dansul la unison care, în România, se practică zilnic la ora 21.

Este necesar să atribuim o importanță deosebită implicării în dansul la unison, întrucât prin această formă de antrenament se obțin beneficii atât pentru sine cât și pentru semeni.

Dansul la unison poate influența în mod benefic egregorul comunității din care facem parte. Datorită acestui fenomen, este important ca instructorul să stimuleze participarea cursanților la activitatea de dans energetic la unison.

Pentru a stimula participarea la practicarea dansului energetic la unison, recomand instructorilor ca în perioada desfășurării cursului să invite cursanții la această formă de antrenament, prin mesaj pe telefonul mobil, trimis în fiecare zi, cu cel puțin 30 de minute înainte de ora 21:00.

Practica asiduă a dansului energetic ne poate pregăti pentru a deveni buni instructori în dansul energetic, cât și pentru a genera în noi un program de viață înnoitor, aducător de sănătate și belșug.

Ca urmare a transformărilor benefice, cursantul se va obișnui să sedimenteze cunoașterea, pentru ca ulterior să o predea mai departe tuturor acelora care sunt pregătiți sa o primească.

Pentru a evidenția și în scris efectele benefice, în perioada de antrenament la domiciliu, cursantul va elabora trei rapoarte de antrenament (câte unul aferent fiecărei etape de curs) pe care le va transmite instructorului.

În rapoarte cursantul va face relatări despre felul în care s-a manifestat în dans și trăirile pe care le-a perceput ca urmare a antrenamentelor.

Nu este neapărat important ca relatările cursanților să cuprindă informații cantitative (ne referim aici la timpii de antrenament sau la numărul de ședințe de antrenament) ci, sunt importante informațiile care se referă la impactul dansului energetic în viața fiecăruia.

Pentru fiecare raport de antrenament, instructorul va atribui o notă de la 1 la 10. În atribuirea notei, va ține cont și de felul în care cursantul se angrenează în dansul la unison.

La finalul cursului, instructorul va face media aritmetică a celor trei note și va emite nota finală pentru practica de la domiciliu.

3. A treia notă – evaluarea lucrării scrise.

Lucrarea scrisă reprezintă apogeul implicării cursanților în programul de asimilare a dansului energetic.

Practic, în această lucrare, cursantul revelează crezul său în relația cu dansul energetic.

Este bine ca nota de evaluare a lucrării scrise să fie anunțată de instructor, în mod personal, fiecăruia dintre cursanți în parte, în termen de maxim 7 zile de la prezentarea acesteia.

Evaluarea lucrării scrise se va face prin atribuirea unei note cuprinse între 1 și 10. Participantul la curs va fi considerat „Admis” dacă la lucrarea scrisă obține minim nota 7.

Având calitatea de instructor de dans energetic, dobândiți dreptul de a preda cursul de dans energetic. Acest drept este atribuit prin intermediul companiei SC Teranova Expansion SRL, deținătoarea brandului „Dansul energetic”.

3.2. Atribuirea calității de coach în dansul energetic

De la o zi la alta, cursul de dans energetic generează un număr din ce în ce mai mare de instructori în dansul energetic.

Nu toți instructorii își doresc să predea mai departe cursul de dans energetic cu scopul de a genera noi instructori. Se întâmplă acest proces întrucât unii dintre instructori au un program de viață foarte încărcat și nu se mai pot dedica și acestei îndeletniciri.

De asemenea, sunt unii instructori care nu au curajul să își asume darul de a preda mai departe cursul de dans energetic.

Suntem veniți pe pământ cu scopul de a contribui din plin la zestrea de bogăție a universului uman.

Cel mai frumos dar pe care îl putem atribui umanității, este cel de a-i susține pe semenii noștrii să devină din ce în ce mai bine pregătiți pentru viață.

Dansul energetic antrenează omul spre a atinge nivele de cunoaștere din ce în ce mai profunde și mai elevate. Așadar, predarea cursului de dans energetic poate fi unul dintre cele mai frumoase daruri ale vieții pentru viitorii instructori.

În timp am observat atitudinea instructorilor în dansul energetic.

În momentul în care instructorii ajung în postura de a predea cursul de dans energetic aceștia devin mai responsabili, mai disciplinați și mai dăruiți creației.

Atunci când realizează că este necesar să susțină un curs, instructorii de dans energetic devin mai conștienți de menirea lor și reiau cartea Dansul energetic, citind-o minuțios, din scoarță în scoarță.

În același timp, aceștia practică dansul energetic cu mai multă dăruire de sine, devenind mult mai atenți la detaliile procedurilor de execuție ale diferitelor tipuri de dans.

Se întâmplă acest proces întrucât prezența în fața cursanților responsabilizează pe instructorii de dans, motivându-i să se pregătească din ce în ce mai bine.

Trăind viața la un nou nivel de intransigență, antrenamentul suplimentar în dansul energetic îi face mai puternici și mai buni.

Scriu cu entuziasm în suflet aceste rânduri, întrucât de fiecare dată după ce predau cursul de dans energetic, trăiesc o senzație de bucurie în toata ființa, stare pe care nu o mai trăiesc în nici o altă împrejurare.

Vă încurajez cu încredere să predați dansul energetic, imediat ce vi se oferă această posibilitate. După ce ați predat prima etapă de curs, veți fi copleșiți de bucuria acestei experiențe dorind ca ulterior să o repetați la infinit.

Toate aceste argumente m-au convins să motivez instructorii în dansul energetic să-si dorească să predea mai departe cursul de dans energetic. În acest scop am instituit calitatea de Coach în dansul energetic.

Calitatea de coach în dansul energetic poate fi obținută atunci când instructorul generează un număr de 12 instructori în dansul energetic.

În numerologie, umărul 12 reprezintă un simbol al reîntregirii umane pe cele mai înalte culmi de creație. Asumându-vă să predați cursul la 12 discipoli, vă dați șansa să vă reîntregiți pe noi nivele de conștiință punând în valoare, din ce în ce mai bine, frumusețea geniul vostru uman.

Am ajuns la această concluzie observând evoluția instructorilor de dans energetic. Imediat după ce au predat cursul de dans energetic, instructorii în dansul energetic, au devenit mai atenți cu viața lor, fiind mai elevați în atitudine și comportament.

Vă susțin, cu drag, să atingeți calitatea de Coach în dansul energetic.

4. Echipa de management a cursului de dans energetic

Dansul energetic reprezintă o formă de antrenament care ne poate propulsa pe niveluri de realizare personală și profesională ce pot depăși orizonturile noastre de până acum.

Este posibilă atingerea acestor performanțe întrucât prin dansul energetic, așa cum am mai afirmat, pot fi puse în valoare structurile energetice din planurile subtile.

Dacă potențialul planurilor la care ne raportăm în mod curent cu ajutorul celor cinci simțuri este relativ finit și limitat, potențialul planurilor subtile poate atinge valori infinite.

Având la dispoziție o asemenea facilitate consider că prin intermediul cursului de dans energetic ne putem manifesta intenția de a făuri programe de viață curajoase și inovatoare atât pentru noi înșine, cât și pentru cursanți.

Pentru a atinge asemenea performanțe vă sugerez să vă organizați cât mai bine cu scopul de a avea o echipă de curs cât mai bună.

Echipa de management a cursului de dans energetic este reprezentată de:

a. Instructorul de dans energetic;

b. Facilitatorul;

a. Instructorul de dans energetic este principalul actor în programul de desfășurare a cursului.

Instructorul de dans energetic are următoarele misiuni:

prezintă cursul de dans energetic;

susține cursul de dans energetic și conduce întreaga activitate de organizare a programului de curs;

pregătește cursantul pentru susținerea examenului de instructor în dansul energetic;

organizează și conduce sesiunile de examinare.

b. Facilitatorul de dans energetic este asistentul instructorului de dans energetic.

Facilitatorul de dans energetic desfășoară următoarele activități:

asigură informațiile referitoare la organizarea activității de curs;

conduce și verifică activitatea de antrenament;

asigură ordinea și disciplina în sala de curs.

Este bine ca funcția de facilitator să fie ocupată de o persoană care are cel puțin calitatea de ghid în dansul energetic.

Dacă veți ajunge să predați unui număr mai mare de 12 cursanți, veți atribui câte un facilitator pentru fiecare grupă de 12 cursanți.

Atribuirea cursanților pe grupe către facilitatori se face în funcție de opțiunile cursanților.

Observații:

instructorii pot să ocupe în același timp și rolurile de facilitatori;

pentru a simplifica schema cursului, recomand să vă organizați astfel încât să predați cursul la un număr mediu de 12 cursanți.

În acest caz, instructorul îndeplinește și funcția de facilitator.

5.1.Cursul intensiv de dans energetic

5.2. Metode alternative de accesare a cursului de dans energetic

5. Posibilități alternative de asimilare a cursului de dans energetic

5.1.Cursul intensiv de dans energetic

Dragi cititori, cursul de dans energetic în varianta standard, este pregătit pentru a răspunde la cât mai multe necesități, atât pentru cei care sunt foarte avansați în cunoaștere, cât și pentru aceia care iau contact pentru prima dată cu această formă de abordare a vieții.

Pentru a răspunde la cât mai multe necesități venite din partea cursanților, cursul estre pregătit cu minuțiozitate atât din punct de vedere teoretic cât și practic.

Acest principiu de abordare face ca programul de curs să fie bogat în activități practice și teoretice, necesitând o atenție și o implicare cu totul specială din partea cursanților.

Ne interesează ca un număr cât mai mare de persoane să aibă acces la cunoașterea primită prin cursul de dans energetic.

Cu toate că programul standard de curs este laborios și se întinde pe o perioadă de timp de aproximativ 63 de zile, vom fi flexibili și elastici în abordarea acestuia, acordând derogări de la modelul de bază, în următoarele 3 condiții:

cursantul se află la un nivel foarte înalt de pregătire spirituală și dorește să ajungă să predea cursul de dans energetic într-un timp mai scurt;

cursul de dans energetic se predă în mod intensiv în tabere sau în locații special pregătite pentru acest scop;

cursul se predă individual în cadrul ședințelor de predare intensivă.

Cele trei situații, pot fi susținute printr-o evaluare directă pe care o face instructorul, în funcție de oportunitatea predării cursului, fără să mai ceară acordul niciunei alte persoane.

Dau această îndrituire întrucât un instructor de dans este deja un om asumat în fața universului.

Un instructor de dans energetic reușește să comunice atât de bine cu universul încât poate să își asume responsabilitatea predării cursului la un nivel cât mai înalt, în funcție de posibilitățile și de oportunitățile ce i se oferă.

Raportându-se cu responsabilitate la misiunea lui, instructorul poate da derogare de la modelul standard de curs acordând următoarele facilități:

cursul poate fi predat intensiv în minim trei zile consecutive;

perioadele de antrenament la cele trei etape de curs se pot suprapune, iar însumarea lor să fie de minim 42 de zile;

lucrarea de absolvire se poate preda mai devreme cu 14 zile.

În cele ce urmează menționez condițiile în care se pot aplica derogările prezentate mai sus.

1. Cursul de dans energetic poate fi predat în minim trei zile consecutive.

Atunci când cursantul se poate dedica pe tot parcursul unei zile programului de pregătire și antrenament în dansul energetic, instructorul poate preda cursul în trei zile consecutive, cu respectarea unui timp de predare de minim 3 ore pentru fiecare etapă de curs.

De asemenea pe lângă cele trei ore de predare a cursului de dans energetic, în timpul celor trei zile petrecute împreună cu instructorul, se vor efectua ședințe de pregătire și antrenament.

Cu această ocazie se stabilizează mișcările de dans și se aprofundează cunoașterea revelată în cartea Dansul energetic.

În acest caz etapele de pregătire și antrenament la domiciliu se suprapun conform cu principiul de la punctul 2.

2. Perioadele de pregătire și antrenament ale celor trei etape de curs se pot suprapune.

În cursul integral parcurs, perioada de antrenament a unei etape este de 21 de zile. În cazul în care cursul se predă intensiv, perioadele de antrenament se pot suprapune.

În acest caz, perioada de pregătire a celor trei etape de antrenament poate fi de minim 42 de zile. În cele 42 de zile, cursantul va parcurge un program de antrenament în care va aloca în medie câte 14 zile de practică pentru fiecare etapă de curs.

Pe parcursul celor 42 de zile de pregătire și antrenament, cursantul va susține în fata instructorului 3 sesiuni de evaluare a metodelor de practică ale celor 12 tipuri de dans energetic. Ședințele de evaluare se pot susține live, sau online.

3. Lucrarea de absolvire se poate preda cu 14 zile mai devreme.

Este important ca practicantul să se concentreze timp de 7 zile pentru fiecare etapă de curs în perspectiva pregătirii lucrării de diplomă.

Dacă se dorește să se obțină în avans lucrarea de diplomă, atunci cursantul împreună cu instructorul vor stabili subiectele lucrării de diplomă, cu cel puțin 21 de zile înainte de predarea acesteia.

În acest caz, subiectele lucrării de dabsolvire se pot stabili cu minim 14 zile înaintea predării celei de-a treia etape de curs.

Prin această abordare, lucrarea de absolvire se poate preda cu 14 zile mai devreme față de momentul stabilit în programul standard de curs.

Daca luăm în calcul facilitățile de predare ale cursului, cel mai scut timp de predare pentru cursul de dans energetic poate fi de 45 de zile, dintre care 3 zile sunt dedicate predării celor trei etape pe curs și 42 de zile pentru terapie și antrenament.

Dragi cursanți și instructori, am prevăzut și un model de predare intensivă a cursului de dans energetic din dorința de a atribui facilități acelora care doresc să asimileze această cunoaștere într-un ritm mai rapid, cu scopul de a ne plia cât mai bine pe posibilitățile pe care le au cursanții.

În cazul în care motivele de comprimare a perioadei de curs nu sunt pe deplin justificate vă recomand să aplicați modelul standard de predare a cursului.

Fac această recomandare întrucât este important ca activitățile aferente fiecărei etape de curs, să se asimileze în mod treptat și firesc în viața cursantului.

Dacă ați apelat la modelul intensiv de predare a cursului, vă sugerez ca după obținerea diplomei de instructor în dansul energetic, să vă antrenați în mod suplimentar pentru a compensa lipsa programului standard de curs. În acest fel, vă dați șansa să fiți din ce în ce mai bine pe drumul elevării spirituale și sociale.

5.2. Metode alternative de accesare a cursului de dans energetic

Cursul de dans energetic parcurs în sistem standard ne dă posibilitatea să absolvim o formă de cunoaștere prin accesarea unui program de pregătire intensiv, armonios și mobilizator.

Este posibil ca unele ființe să nu aibă posibilitatea de a se plia pe exigențele modelului standard de predare a programului de curs.

Ne dorim ca un număr cât mai mare de pământeni să participe la cursul de dans energetic. Pentru a îndeplini această prioritate am prevăzut variante alternative de predare a cursului de dans energetic și anume:

cursul de dans energetic online;

cursul de dans energetic pentru tabere;

cursul de dans energetic personalizat.

Fiecare dintre aceste trei variante de predare a cursului de dans energetic conferă avantaje specifice, dând posibilitatea de a vă adapta condițiilor optime de acces la acesta.

În cele ce urmează voi prezenta programe optimizate prin care putem accesa dansul energetic, în funcție de posibilitățile și oportunitățile fiecăruia.

6.1. Premisele organizării cursului de dans energetic în sistem on-line

6.2. Metoda de predare a cursului de dans energetic online

6.3. Noțiuni organizatorice pentru cursul de dans energetic în sistem online

6. Cursul de dans energetic on-line

6.1. Premisele organizării cursului de dans energetic în sistem on-line

Dragi cititori, în lumea comunicării intensive pe toate planurile vieții, cursul de dans energetic poate deveni o prezență firească și cotidiană în casele noastre.

Recentele evenimente desfășurate la nivel mondial au arătat că oamenii pot învinge distanțele cu ajutorul camerelor de filmat.

Montând o cameră de luat vederi înzestrată cu un microfon, putem genera facilitatea de a fi „împreună” cu semenii noștri, din spațiul nostru de locuit sau să ne „teleportăm” în locația interlocutorilor noștri, chiar dacă aceștia se află la mii de km distanță.

Dragi cititori, am scris cartea Dansul Energetic și Academia de Dans Energetic luând în calcul și varianta în care cursantul poate primi cunoașterea prin metoda de predare online.

Până în acest moment, deja sunt instructori care au absolvit cursul de dans energetic în sistem online.

Reușitele absolvenților de curs prin această modalitate de asimilare a dansului energetic ne încredințează de faptul că putem preda cursul în sistem online la nivel de masă, în orice țară din lume.

Dragi cititori, dacă ținem cont de faptul că cea mai bună formă de dăruire a cunoașterii se desfășoară atunci când instructorul și cursantul sunt față în față, este bine să utilizăm cursul online ca variantă de rezervă.

Fac această afirmație întrucât dialogul direct și nemijlocit este cea mai eficientă formă de transmitere a cunoașterii.

De asemenea, atunci când mai multă lume practică dansul energetic în aceeași încăpere, rezultatul creației acestora are un impact mult mai mare atât asupra participanților, cât și asupra zonei în care se află sala de curs.

Ca urmare a acestor considerente, sunt de părere că este prioritar ca, aceia care își doresc să asimileze într-un mod cât mai profund dansul energetic să participe la cursurile organizate în Centrele de dans energetic.

Recomand cursanților să participe și la întâlnirile periodice de practică a dansului energetic organizate de către instructori în locațiile prestabilite în acest scop.

Ținând cont de aceste facilități pe care le creează cursul predat în sala de curs, în cazul în care ați început să parcurgeți cursul în sistem online și, între timp, vi se creează condițiile să participați la curs organizat în Centrele de dans energetic, vă recomand să optați să participați la metoda standard de predare.

Am propus varianta de curs online pentru situația în care nu putem avea acces în spațiile special amenajate în cadrul centrelor de dans energetic.

Pentru a da posibilitatea ca un număr cât mai mare de persoane să poată absolvi cursul de dans energetic, am generat cursul de dans energetic on-line.

Cursul de dans energetic on-line poate fi accesat în una din următoarele situații:

dacă practicantul nu poate sau nu simte să acceseze cunoașterea predată într-o sală de curs;

dacă instructorul și cursantul se află la mare distanță;

dacă în zona respectivă nu se pot crea condițiile prielnice pentru desfășurarea activității de practică în sala de curs;

dacă în timpul derulării activităților de predare apar conjuncturi în care cursantul nu se poate prezenta în sala de curs.

Așa cum am afirmat, cursantul poate parcurge cursul de la o etapă la alta cu mai mulți instructori, în funcție de posibilitățile de care dispune.

În toate cazurile prezentate mai sus, diploma de instructor în dansul energetic, se atribuie de către instructorul care predă etapa a III a de curs și care verifică potențialul cursantului prin lucrarea scrisă, conform reglementărilor stabilite de Academia de dans energetic.

6.2. Metoda de predare a cursului de dans energetic online

Cursul de dans energetic oferă o modalitate de formare și dezvoltare a omului nou, bun explorator al câmpurilor cuantice.

Cursul de dans energetic online vine în întâmpinarea celor care nu reușesc să participe la cursul de dans energetic predat în sala de antrenament.

Așadar, acest tip de curs vine ca o alternativă la cursul de dans energetic prezentat în format clasic.

Cursul de dans energetic în sistem online se predă în 3 etape și anume:

etapa I – dansurile de inițiere

etapa II – dansurile de aprofundare

etapa III – dansurile pentru coaching integrativ.

Predarea unei etape de curs se realizează timp de aproximativ trei ore, într-o singură zi.

După fiecare etapă de curs, urmează o perioadă de cel puțin 21 de zile, timp în care cursantul se antrenează la domiciliu, în funcție de posibilitățile pe care le are.

După parcurgerea a cel puțin 21 de zile de pregătire și antrenament, de la cea de-a treia etapă de curs, cursantul poate prezenta lucrarea scrisă.

După predarea lucrării, cursantul poate obține titlul de instructor în dansul energetic.

Noii absolvenți ai cursului de dans energetic pot preda cursul de dans energetic.

Toate acestea sunt propuneri indicative pentru instructorii de dans energetic.

Fiecare instructor își poate asuma calitatea de a preda cursul de dans energetic, în funcție de posibilitățile pe care le are, în armonie cu opțiunile cursantului.

6.3. Noțiuni organizatorice pentru cursul de dans energetic în sistem online

Pentru a desfășura, în condiții cât mai bune cursul de dans energetic în sistem online, recomand să vă organizați din timp pentru a avea la dispoziție următoarea recuzită:

1. Telefon, sau calculator pentru emisia-recepția semnalului audio/video.

2. Cameră de luat vederi mobilă – optăm pentru camera de luat vederi mobilă cu scopul de a asigura mai multă mobilitate participanților în câmpul de predare al cursului de dans energetic.

3. Căști audio de emisie/recepție – este important să utilizați căști dotate și cu microfon, cu scopul de a ușura dialogul și de a crește calitatea mesajului transmis.

4. Covor pentru dans – recomand să utilizați un covor rotund cu dimensiunea de 120 de centimetri.

Dacă nu aveți un asemenea covor, puteți utiliza covor de minim 80 de centimetri, rotund sau orice altfel de covor, de orice formă, cu o latură de minim 80 de centimetri.

5. Acces la o platformă de transmitere a semnalelor video-acustice în sistem online.

Până în acest moment am identificat trei forme de acces la platformele de comunicare online și anume: Zoom, Skype, Webex sau Google.

Veți utiliza una dintre aceste platforme sau una specializată pusă la dispoziție de Academia de dans energetic.

Pentru a reuși să transmiteți cu cât mai multă eficiență cursul de dans energetic, vă recomand să predați cursul în mod simultan la un număr de maxim 12 cursanți.

Lucrând cu un număr limitat de cursanți, transmiterea cunoașterii se va face cu mai multă eficiență.

Cel mai bine este ca programul de curs online să se desfășoare conform cu modelul standard de curs, ca și cum participanții ar fi prezenți în sala de curs.

Pentru a da acces la cât mai multe mijloace de informare, recomand ca de la început, instructorii să distribuie prin e-mail cursanților cărțile: Dansul energetic, Puterea cunoașterii și Academia de dans energetic.

Cel mai bine ar fi să predați cursul de dans energetic în sistem online respectând metoda standard utilizată atunci când participanții sunt prezenți în sala de curs.

Desfășurarea cursului de dans energetic în sistem online, conform metodei standard, asigură posibilitatea ca participanții la curs să se pregătească la un nivel de cunoaștere suficient de bun, astfel încât, la rândul lor, să devină buni instructori în dansul energetic.

În acest scop sugerez instructorilor să urmărească și să susțină, în mod creator, următoarele activități:

predarea cursului;

pregătirea cursanților;

evaluarea cursanților în perioada de pregătire la domiciliu;

evaluarea lucrării scrise.

În tot acest timp, instructorii vor comunica cu participanții la curs prin mijloace electronice, conform modelului prezentat în documentația de predare a cursului. Prin această formă de comunicare, atât instructorii, cât și cursanții vor compensa lipsa contactului nemijlocit.

7. Predarea cursului de dans energetic personalizat

Cursul de dans energetic poate fi predat și în sesiuni individuale.

În această variantă de abordare, programul de predare și asimilare a cursului de dans energetic se face în funcție de opțiunile instructorului și ale cursantului.

Acordăm și această facilitate întrucât ne dorim ca practicile sănătoase de formare și dezvoltare umană să se desfășoare prin activități flexibile, astfel încât să dăm acces la cât mai multe ființe să se cultive în scopul binelui.

Pentru a răspunde acestui tip de necesități, instructorul va stabili împreună cu participantul la curs un calendar de activități cu scopul de a-și armoniza programul de curs.

Recomand ca predarea cursului personalizat să decurgă conform cu una din variantele de program prezentate până acum.

În acest scop vă recomand să aplicați următoarea procedură:

Procedura personalizată de obținere a calității de instructor în dansul energetic

1. Procurați documentația necesară parcurgerii cursului de dans energetic:

cartea Puterea cunoașterii,

cartea Dansul energetic,

cartea Academia de dans energetic – Ioan sau lucrarea Cursul de dans energetic.

filme de prezentare a procedurilor de dans energetic (Canalul de Youtube Academia de dans energetic).

Cursul pentru instructori în dansul energetic mai poate fi procurat prin e-mail sau prin alte forme de transfer virtual.

2. Asimilați partea teoretică a procedurilor de dans energetic, conform lucrărilor Dansul energetic și Cursul de dans energetic.

3. Asimilați partea practică a celor 12 tipuri de dans energetic, conform cărților Dansul energetic și Cursul de dans energetic.

4. Aplicați în mod echilibrat dansul energetic la domiciliu pentru toate cele 12 tipuri de dans.

5. Întocmiți lucrarea scrisă și o predați instructorului de dans energetic.

Dacă parcurgeți doar 4 dintre activitățile descrise mai sus, obțineți calitatea de ghid în dansul energetic.

Dacă parcurgeți toate cele 5 tipuri de activități și obțineți media generală de minim 8, dobândiți calitatea de instructor în dansul energetic.

8. Predarea cursului de dans energetic în tabere și retreat-uri

Prin cursul de dans energetic se promovează o formă de implementare a unei vieți mai sănătoase și mai împlinitoare.

Datorită acestui mare avantaj, din ce în ce mai multe centre de recuperare și dezvoltare umană au organizat sau intenționează să organizeze programe de predare intensivă a cursului de dans energetic.

Taberele și retreat-urile pot reprezenta o foarte bună oportunitate de asimilare a cursului de dans energetic.

De obicei, în tabere și retreat-uri ne extragem din energiile vieții cotidiene, energii care, în multe situații, ne atrag spre activități care ne uzează ființa și viața.

În momentul în care suntem în tabără sau retreat suntem mai aproape de sufletul nostru, resursa infinită de viață din noi și cei din jurul nostru.

Fiind mai aproape de suflet, îl putem îngriji mai bine venind cu activități care ne pot împlini pe termen lung.

Cursul de dans energetic reprezintă o bună oportunitate pe care o putem dărui sufletului în cadrul unei tabere sau a unui retreat.

Cursul de dans energetic poate fi predat într-o activitate dedicată în mod special acestui eveniment sau ca un „adjuvant” la o altă activitate pe care intenționăm să o practicăm într-o tabără sau retreat.

Am construit cursul de dans energetic în așa fel încât să fie predat, în mod secvențial, în funcție de posibilitățile cursanților și instructorilor.

Fiind în tabără sau retreat, instructorul își va structura programul de desfășurare a cursului astfel încât să îl poată preda cu bucurie și relaxare, urmărind ca participantul la curs să fie în starea cea mai bună de învățare a procedurilor de dans energetic.

Este important ca pe lângă orele de predare a celor trei etape de curs, să se desfășoare și activitatea de recapitulare și antrenament.

Fiind în tabără sau retreat, recomand ca orele de antrenament să se interpună între etapele de curs, recapitulând cu această ocazie procedurile de dans energetic.

Atunci când la orele de antrenament se vor recapitula procedurile din curs, programul de învățare a dansului energetic se va stabiliza în bagajul de cunoaștere al cursantului.

În sistem intensiv, cursul de dans energetic poate fi predat în una dintre următoarele situații:

tabără de dans energetic de trei zile;

tabără de terapie și antrenament de 7 zile;

tabără de terapie și antrenament de 14 zile.

Ținând cont de faptul că timpul petrecut în tabere sau retreat-uri este foarte scurt în raport cu programul standard de pregătire și antrenament, urmează ca participantul la curs să practice la domiciliu întregul program de antrenament.

În această situație programul de antrenament se va scurta la 42 de zile, câte 14 zile pentru fiecare etapă decurs.

Toate aceste recomandări pot fi aplicate conform procedurilor prezentate în partea a III-a a acestei lucrări.

9.1. Particularități în predarea cursului de dans energetic.
9. Proceduri organizatorice specifice în predarea cursului de dans energetic

9.1. Particularități în predarea cursului de dans energetic.

Cursul de dans energetic poate fi o formă de ascensiune spirituală, sufletească și trupească de mare impact pentru viața omului, în funcție de felul în care cursantul reușește să aducă în viața sa cunoașterea asimilată prin intermediul acestei forme de elevare la nivel de suflet, spirit și trup.

Pe măsură ce ne implicăm mai mult în practica dansului energetic, ne putem da acces la valori din ce în ce mai benefice venite de la univers.

Există totuși o reticență la unii oameni de a cultiva noi forme de cultură a eului uman, întrucât în societate au pătruns și multe culturi nepotrivite pentru aspirațiile noastre de astăzi și din viitor.

De asemenea, sunt foarte mulți coachi (antrenori) insuficient de bine pregătiți pentru a preda cunoașterea la un nivel atât de bun încât să genereze o transformare de mare har în viața cursanților.

Ținând cont de această realitate, am creat dansul energetic în așa fel încât să se promoveze prin el însuși.

Mai exact spus, când o persoană ajunge să danseze cel puțin o oră, conform metodei pe care o propun, va simți transformări atât de mari încât poate deveni pentru totdeauna un practicant asiduu al dansului energetic.

Ținând cont de faptul că dansul energetic este un cuceritor de suflete, am prevăzut ca accesul la programul cursului de dans energetic să fie ușor, elastic și flexibil.

În acest scop am inclus următoarele facilități:

1. Cursantul de dans energetic poate preda cursul imediat după ce participă la a treia etapă de curs.

Se acordă această facilitate cu scopul de a spori gradul de determinare al participanților la curs. De asemenea, ne dorim să fim cât mai flexibili în răspândirea cunoașterii prin intermediul cursului de dans energetic.

Pentru ca instructorul să aibă dreptul să emită diplome de Instructor de Dans Energetic este necesar ca el însuși să dețină diploma de Instructor de dans energetic.

Aceasta presupune, în mod automat, ca atunci când participantul la curs, care își asumă responsabilitatea de a preda cursul imediat după ce participă la etapa a III-a din curs, se va preocupa să obțină propria diplomă de absolvent într-un timp cât mai scurt.

2. Cursul poate fi constituit din mai multe etape ce se pot desfășura cu îndrumarea mai multor instructori.

Dacă sunt situații în care unii cursanți participă la cursuri organizate de mai mulți instructori de dans energetic, nota finală va fi constituită din ponderea aritmetică primită de la fiecare instructor în parte.

În final toate notele sunt colectate de către instructorul care verifică și notează lucrarea scrisă, făcând media aritmetică a celor trei note astfel:

nota acordată ca urmare activității din timpul predării cursului de dans energetic;

nota acordată pentru practica la domiciliu a dansului energetic;

nota acordată pentru lucrarea scrisă.

Nota finală este dată de media aritmetică a celor trei note.

Dacă media aritmetică celor trei note este mai mare de 8, participantul la curs va dobândi calitatea de instructor în dansul energetic, având astfel dreptul de a preda mai departe cursul de dans energetic.

Nota de absolvire a cursului este dată de instructorul care a primit și evaluat lucrarea scrisă.

Cursantul va primi în scris evaluarea de la fiecare instructor în parte pentru etapele de curs la care a participat sub îndrumarea lor.

La final, instructorul care evaluează lucrarea scrisă va face o pondere a notelor cumulate la fiecare etapă în parte pentru ca ulterior să emită nota finală.

Diploma de instructor este asumată și semnată de către instructorul care a evaluat lucrarea scrisă.

Particularitate

În cazul în care cursul a fost predat de mai mulți instructori, fiecare dintre aceștia va emite câte o notă pentru activitatea cursantului. Astfel, va fi acordată câte o notă pentru fiecare etapă din curs, atât în ce privește predarea, cât și în ce privește activitatea de pregătire la domiciliu.

Notele finale pentru participarea la activitatea de predare a cursului de dans energetic cât și pentru activitatea de pregătire la domiciliu vor fi constituite din media aritmetică a notelor primite pentru fiecare etapă în parte de la instructorii care au predat și asistat la buna desfășurare a cursului.

3. Formele de predare a cursului de dans energetic lucrează în sinergie

Cursul de dans energetic poate fi predat în următoarele forme:

a. cursul de dans energetic predat în sala de curs;

b. cursul de dans energetic predat online;

c. cursul de dans energetic predat în tabără;

d. cursul de dans energetic predat în mod personalizat.

Toate aceste forme de participare la curs se pot suplini și completa, în funcție de posibilitățile instructorilor și cursanților.

Aceasta înseamnă că participantul poate trece de la o formă la alta de predare a cursului, în funcție de posibilitățile pe care le are.

La finalul cursului, instructorul care verifică lucrarea scrisă, va cumula notele pe fiecare categorie de activități în parte, după care va da nota de absolvire a cursului de dans energetic și va emite diploma de instructor în dansul energetic.

Toate formele de predare a cursului de dans energetic dau absolventului calitatea de ghid în dansul energetic sau cea de instructor de dans energetic, în funcție de etapele parcurse de fiecare participant la curs.

Calitatea de ghid în dansul energetic se obține imediat ce cursantul a participat la cea de-a treia etapă de curs în dansul energetic.

Calitatea de instructor de dans energetic se obține după ce cursantul a parcurs cele trei etape ale cursului, a practicat dansul la domiciliu în mod consecvent și cu dăruire cele 21 de zile, după fiecare etapă de curs și a obținut nota minim 7 la lucrarea scrisă.

10. Performanța socială, profesională și materială obținută prin activitatea de instructor în dansul energetic

Dragi cititori, deși am lansat Dansul energetic de doar un an de zile în peisajul spiritual românesc, acesta a cucerit inimile multora dintre acei care doresc să se situeze pe nivele de dezvoltare din ce în ce mai înalte și mai creative.

Într-un timp atât de scurt, din ce în ce mai mulți căutători în domeniile cunoașterii spirituale sunt captivați de mirajul dansului energetic, încercând să îl aducă în viața lor ca pe un dar pe care îl primesc în mod gratuit de la univers.

Devenind un bun practician al dansului energetic, puteți deveni și un bun instructor de dans energetic.

De asemenea, dansul energetic este prima treaptă în elaborarea unui program de dezvoltare umană, care cuprinde un număr de 7 trepte de elevare simultană și armonioasă în toate cele trei planuri: corp, spirit și suflet.

Dobândirea calității de instructor în dansul energetic vă dă posibilitatea să uniți misiunea vieții cu pasiunea și chiar cu profesia.

Este posibilă atingerea unui asemenea nivel de armonizare întrucât, dansul energetic atrage un număr din ce în ce mai mare de practicanți.

Dragi cititori, vă sfătuiesc să vă implicați cu cât mai multă dăruire de sine în atingerea calității de instructor în dansul energetic.

În momentul în care sunteți bine pregătiți ca și instructori în dansul energetic, veți utiliza cunoașterea atât în scop personal cât și în scopul de a o dărui cu succes mai departe, generând astfel noi resurse de cunoaștere în univers.

Imediat ce ați obținut diploma de instructor în dansul energetic, este necesar să parcurgeți și cursul de Formator, autorizat de Ministerul Muncii.

Fiind și instructor de dans energetic și formator aveți posibilitatea să predați Dansul energetic oriunde în țară și în afara țării, acolo unde sunt recunoscute și diplomele de formator.

Dragi cititori, dacă ați ajuns să absolviți cursul de instructor în dansul energetic, vă sugerez să vă completați CV-ul și să îl trimiteți la secretariatul Academiei de dans energetic cu scopul de a fi introduși în baza de date a acestei instituții.

În timp, această bază de date poate furniza informații asupra tuturor acelora care ne solicită ajutorul, iar dumneavoastră vă puteți manifesta cunoașterea pe direcțiile celor care au nevoie de voi.

Toate aceste facilități ne ajută să ne implicăm cu dăruire și har în dezvoltarea dansului energetic în societate.

Vă invit cu drag în marea familie a practicanților de dans energetic.

@ Academia de Dans Energetic

 

Descarcati Formularul de Inscriere de la aceasta adresa: Formular

Vă rog să îl completați, să îl semnați, să îl scanați (fotografiați) și să îl trimiteți pe email la adresa: coachingintegrativromania@gmail.com

Inscrie-te Acum pentru Cursul de Alimentatie Integrativa

din data de 14.03.2022 ora 19.00

Completeaza datele si descarca Formularul de Inscriere

V-ati inscris cu succes

A fost o eroare, va rog incercati din nou

Dansul Energetic will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.

Descarcati Formularul de Inscriere de la aceasta adresa: Formular

Vă rog să îl completați, să îl semnați, să îl scanați (fotografiați) și să îl trimiteți pe email la adresa: coachingintegrativromania@gmail.com