Organizarea cursului de dans energetic

3. Atribuirea titlurilor de ghid, instructor și coach în dansul energetic

3.1. Atribuirea calităților de ghid și de instructor în dansul energetic

Pe lângă faptul că învățarea dansului energetic poate aduce beneficii cu totul și cu totul speciale, participarea la curs mai poate asigura dobândirea următoarelor două calități:

 • ghid în dansul energetic

 • instructor în dansul energetic.

Calitatea de Ghid în dansul energetic poate fi obținută după participarea la cele trei etape ale cursului de dansul energetic.

Calitatea de ghid în dansul energetic vă dă dreptul de a preda primele trei etape ale cursului de dans energetic. Ajungând la acest nivel, un ghid în dansul energetic poate să genereze noi ghizi în dansul energetic.

Calitatea de instructor în dansul energetic poate fi obținută dacă participantul la curs îndeplinește în mod cumulativ trei condiții și anume:

 • participă la cele trei etape ale cursului de dansu energetic;

 • practică la domiciliu dansul energetic;

 • depune lucrarea scrisă pentru absolvirea cursului de dans energetic.

Absolvenții cursului de dans energetic obțin titlul de instructori în dansul energetic și dreptul de a preda cursul.

Fiind la acest nivel, un instructor în dansul energetic poate genera noi instructori în dansul energetic.

Atribuirea titlului de instructor în dansul energetic se face pe bază de evaluare din partea instructorului de curs, prin atribuirea a trei note de la 1 la 10, câte una pentru fiecare categorie de activități astfel:

 • o notă pentru participarea la cele trei etape din cursul de dans energetic,

 • o notă pentru practica la domiciliu a dansului energetic,

 • o notă pentru lucrarea scrisă, predată la absolvirea cursului de dans energetic.

Nota minimă de trecere este 7, la fiecare dintre cele trei categorii de activități, iar media de absolvire minimă este 8.

Media finală de absolvire a cursului de dans energetic este rezultatul mediei aritmetice a celor trei note acordate pentru fiecare dintre cele trei activități principale desfășurate în cadrul cursului de dans energetic și anume:

 • participarea la cele trei etape de predare a cursului;

 • practica la domiciliu a dansului energetic;

 • lucrarea scrisă.

În cele ce urmează voi descrie felul în care sunt atribuite cele trei note ce se constituie ca părți componente ale evaluării participantului la cursul de instructor în dansul energetic.

1. Prima notă – evaluarea programului de practică a dansului energetic

Principala activitate din cadrul cursului presupune învățarea mișcărilor aferente tipurilor de dans energetic.

Pe măsură ce cursantul experimentează dansul energetic, acesta reușește să acceadă la forme de conștiință din ce în ce mai înalte.

Pe toată perioada predării cursului, instructorii vor evalua atitudinea, comportamentul și dăruirea cursanților în practica dansului energetic.

Ca urmare a evaluării, imediat după predarea celei de a treia etape de curs, instructorul va atribui o notă de la 1 la 10 pentru activitatea practică a dansului energetic, notă pe care o va anunța cursantului.

2. A doua notă – evaluarea programului de pregătire individuală a cursantului.

Dansul energetic este o metodă terapeutică și de antrenament pe care o putem accesa atât în programele de vindecare, cât și în cele de creștere a potențialului uman în toate aspectele vieții.

Cursul de dans energetic este conceput cu scopul de a dezvolta practicantului obișnuința de a se antrena prin dans ori de câte ori este necesar și, în special, în momentele de dificultate.

Prin practica la domiciliu ne dorim să generăm un nou program de viață în care dansul energetic să fie inclus în obișnuința cotidiană.

Antrenamentul la domiciliu este constituit din două componente principale și anume: dansul individual (care poate fi practicat pe tot parcursul zilei) și dansul la unison care, în România, se practică zilnic la ora 21.

Este necesar să atribuim o importanță deosebită implicării în dansul la unison, întrucât prin această formă de antrenament se obțin beneficii atât pentru sine cât și pentru semeni.

Dansul la unison poate influența în mod benefic egregorul comunității din care facem parte. Datorită acestui fenomen, este important ca instructorul să stimuleze participarea cursanților la activitatea de dans energetic la unison.

Pentru a stimula participarea la practicarea dansului energetic la unison, recomand instructorilor ca în perioada desfășurării cursului să invite cursanții la această formă de antrenament, prin mesaj pe telefonul mobil, trimis în fiecare zi, cu cel puțin 30 de minute înainte de ora 21:00.

Practica asiduă a dansului energetic ne poate pregăti pentru a deveni buni instructori în dansul energetic, cât și pentru a genera în noi un program de viață înnoitor, aducător de sănătate și belșug.

Ca urmare a transformărilor benefice, cursantul se va obișnui să sedimenteze cunoașterea, pentru ca ulterior să o predea mai departe tuturor acelora care sunt pregătiți sa o primească.

Pentru a evidenția și în scris efectele benefice, în perioada de antrenament la domiciliu, cursantul va elabora trei rapoarte de antrenament (câte unul aferent fiecărei etape de curs) pe care le va transmite instructorului.

În rapoarte cursantul va face relatări despre felul în care s-a manifestat în dans și trăirile pe care le-a perceput ca urmare a antrenamentelor.

Nu este neapărat important ca relatările cursanților să cuprindă informații cantitative (ne referim aici la timpii de antrenament sau la numărul de ședințe de antrenament) ci, sunt importante informațiile care se referă la impactul dansului energetic în viața fiecăruia.

Pentru fiecare raport de antrenament, instructorul va atribui o notă de la 1 la 10. În atribuirea notei, va ține cont și de felul în care cursantul se angrenează în dansul la unison.

La finalul cursului, instructorul va face media aritmetică a celor trei note și va emite nota finală pentru practica de la domiciliu.

3. A treia notă – evaluarea lucrării scrise.

Lucrarea scrisă reprezintă apogeul implicării cursanților în programul de asimilare a dansului energetic.

Practic, în această lucrare, cursantul revelează crezul său în relația cu dansul energetic.

Este bine ca nota de evaluare a lucrării scrise să fie anunțată de instructor, în mod personal, fiecăruia dintre cursanți în parte, în termen de maxim 7 zile de la prezentarea acesteia.

Evaluarea lucrării scrise se va face prin atribuirea unei note cuprinse între 1 și 10. Participantul la curs va fi considerat „Admis” dacă la lucrarea scrisă obține minim nota 7.

Având calitatea de instructor de dans energetic, dobândiți dreptul de a preda cursul de dans energetic. Acest drept este atribuit prin intermediul companiei SC Teranova Expansion SRL, deținătoarea brandului „Dansul energetic”.

3.2. Atribuirea calității de coach în dansul energetic

De la o zi la alta, cursul de dans energetic generează un număr din ce în ce mai mare de instructori în dansul energetic.

Nu toți instructorii își doresc să predea mai departe cursul de dans energetic cu scopul de a genera noi instructori. Se întâmplă acest proces întrucât unii dintre instructori au un program de viață foarte încărcat și nu se mai pot dedica și acestei îndeletniciri.

De asemenea, sunt unii instructori care nu au curajul să își asume darul de a preda mai departe cursul de dans energetic.

Suntem veniți pe pământ cu scopul de a contribui din plin la zestrea de bogăție a universului uman.

Cel mai frumos dar pe care îl putem atribui umanității, este cel de a-i susține pe semenii noștrii să devină din ce în ce mai bine pregătiți pentru viață.

Dansul energetic antrenează omul spre a atinge nivele de cunoaștere din ce în ce mai profunde și mai elevate. Așadar, predarea cursului de dans energetic poate fi unul dintre cele mai frumoase daruri ale vieții pentru viitorii instructori.

În timp am observat atitudinea instructorilor în dansul energetic.

În momentul în care instructorii ajung în postura de a predea cursul de dans energetic aceștia devin mai responsabili, mai disciplinați și mai dăruiți creației.

Atunci când realizează că este necesar să susțină un curs, instructorii de dans energetic devin mai conștienți de menirea lor și reiau cartea Dansul energetic, citind-o minuțios, din scoarță în scoarță.

În același timp, aceștia practică dansul energetic cu mai multă dăruire de sine, devenind mult mai atenți la detaliile procedurilor de execuție ale diferitelor tipuri de dans.

Se întâmplă acest proces întrucât prezența în fața cursanților responsabilizează pe instructorii de dans, motivându-i să se pregătească din ce în ce mai bine.

Trăind viața la un nou nivel de intransigență, antrenamentul suplimentar în dansul energetic îi face mai puternici și mai buni.

Scriu cu entuziasm în suflet aceste rânduri, întrucât de fiecare dată după ce predau cursul de dans energetic, trăiesc o senzație de bucurie în toata ființa, stare pe care nu o mai trăiesc în nici o altă împrejurare.

Vă încurajez cu încredere să predați dansul energetic, imediat ce vi se oferă această posibilitate. După ce ați predat prima etapă de curs, veți fi copleșiți de bucuria acestei experiențe dorind ca ulterior să o repetați la infinit.

Toate aceste argumente m-au convins să motivez instructorii în dansul energetic să-si dorească să predea mai departe cursul de dans energetic. În acest scop am instituit calitatea de Coach în dansul energetic.

Calitatea de coach în dansul energetic poate fi obținută atunci când instructorul generează un număr de 12 instructori în dansul energetic.

În numerologie, umărul 12 reprezintă un simbol al reîntregirii umane pe cele mai înalte culmi de creație. Asumându-vă să predați cursul la 12 discipoli, vă dați șansa să vă reîntregiți pe noi nivele de conștiință punând în valoare, din ce în ce mai bine, frumusețea geniul vostru uman.

Am ajuns la această concluzie observând evoluția instructorilor de dans energetic. Imediat după ce au predat cursul de dans energetic, instructorii în dansul energetic, au devenit mai atenți cu viața lor, fiind mai elevați în atitudine și comportament.

Vă susțin, cu drag, să atingeți calitatea de Coach în dansul energetic.

Ziarul ”Puterea Cunoașterii”

Prezentarea cărții ”Dansul Energetic”

Prezentarea cărții ”Puterea Cunoașterii”

Coach pentru nutriție sănătoasă.
Bazele condimentării creatoare”
Curs online de medie durată

Cuprins

 

Organizarea cursului de dans energetic

  

1. Premisele organizării cursului de dans energetic

1.1. Oportunitatea parcurgerii cursului de dans energetic

1.2. Cum putem deveni oameni puternici prin activitățile generate de dansul energetic?

  

2. Structura cursului de dans energetic

 

3. Atribuirea titlurilor de ghid, instructor și coach în dansul energetic

3.1. Atribuirea calităților de ghid și de instructor în dansul energetic

3.2. Atribuirea calității de coach în dansul energetic

 

4. Echipa de management a cursului de dans energetic

 

5. Posibilități alternative de asimilare a cursului de dans energetic

5.1.Cursul intensiv de dans energetic

5.2. Metode alternative de accesare a cursului de dans energetic

 

6. Cursul de dans energetic on-line

6.1. Premisele organizării cursului de dans energetic în sistem on-line

6.2. Metoda de predare a cursului de dans energetic online

6.3. Noțiuni organizatorice pentru cursul de dans energetic în sistem online

 

7. Predarea cursului de dans energetic personalizat

 

8. Predarea cursului de dans energetic în tabere și retreat-uri

 

9. Proceduri organizatorice specifice în predarea cursului de dans energetic

9.1. Particularități în predarea cursului de dans energetic.

 

10. Performanța socială, profesională și materială obținută prin activitatea de instructor în dansul energetic

Descarcati Formularul de Inscriere de la aceasta adresa: Formular

Vă rog să îl completați, să îl semnați, să îl scanați (fotografiați) și să îl trimiteți pe email la adresa: coachingintegrativromania@gmail.com

Inscrie-te Acum pentru Cursul de Alimentatie Integrativa

din data de 14.03.2022 ora 19.00

Completeaza datele si descarca Formularul de Inscriere

V-ati inscris cu succes

A fost o eroare, va rog incercati din nou

Dansul Energetic will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.

Descarcati Formularul de Inscriere de la aceasta adresa: Formular

Vă rog să îl completați, să îl semnați, să îl scanați (fotografiați) și să îl trimiteți pe email la adresa: coachingintegrativromania@gmail.com